Bütün Olmak

Açtım kollarımı ardına kadar birine yeryüzü öbürüne gökyüzü dedim. Gökyüzü dediki mesafe seni yanıltmasın ben ve yeryüzü bir bütünüz.

O benden su ister ben yağmurlar gonderirim. Ekinlerini, ormanlarını, barındırığı yaratılmış birçok canlıya yaşam versin diye.

Sonra o benden rüzgar ister bir çok bitkinin baska yerlere ulaşmasi, varlıklarının devamı için.

O benden günes  ister mahsul alabilmek için bende veririm.

Sonra herşey aslına dönünce aldığı herşeyi iade eder.

Ne bir eksik, ne bir fazla.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.